Saturday, 20 June 2009

"Kreisā" LKS92 koordinātu sistēma

"Kreisās" LKS92 specifikācija proj4 formātā:
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=24 +k=0.9996 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=
GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs
Kas ir līdzvērtīga EPSG:2100 (Grieķu koordinātu sistēma).
Pārprojicējam uz WGS 84 (EPSG:4326) izmantojot GDAL/OGR šādi:

$ ogr2ogr -t_srs EPSG:4326 mezi_EPSG4326.shp mezi_LKS92.shp

Lasīt vairāk par "6 miljonu operu" un LKS92 te:
http://www.gisnet.lv/gisnet/2007/04/sesu-miljonu-opera/

2 comments:

Pēteris said...

Kļūda, kļūda, kļūda!
"Kas ir līdzvērtīga EPSG:2100 (Grieķu koordinātu sistēma)." Jau pie 6 m operas ir piezīme, ka esam alojušies. Īstenībā tas ir EPSG 25884 ;)

Lasma Sietinsone said...

Piezīme vertīga un tiks ņemta vērā...